Išči skupnost
ali okraj

 

Novoapostolska cerkev od A do Ž

Bog | Troedini Bog

Bog je duhovno, popolno in popolnoma neodvisno bitje. Je večen, nima začetka in konca. En Bog je hkrati Oče, Sin in Sveti Duh. Kadar je govora o Bogu „Očetu in Sinu in Svetem Duhu“, s tem niso mišljeni trije različni bogovi, ampak tri osebe, ki so en sam Bog.

 

Bogoslužje

Bogoslužje predstavlja način božjega delovanja na človeka. Sočasno je tudi akt človeka za Boga. Pri bogoslužju se ljudje zberejo, da bi skupaj počastili Boga, ga slavili in se mu zahvalili. Zberejo se tudi, da bi slišali božjo besedo in sprejeli zakramente. Tako bogoslužje predstavlja srečanje ljudi in Boga. Pri bogoslužju skupnost začuti prisotnost troedinega Boga in doživi, da jim Bog v ljubezni služi.

O prvih kristjanih v Jeruzalemu je zapisano: „Bili so stanovitni v nauku apostolov in v občestvu, v lomljenju kruha in v molitvah“ (Apostolska dela 2, 42). Od tod izhajajo osnovni elementi bogoslužja: nauk apostolov, skupnost, lomljenje kruha in molitev.