Išči skupnost
ali okraj

 

Vera

Novoapostolski kristjani verujejo v troedinega Boga, ki želi pomagati vsem ljudem. Prizadevajo si, da bi Jezusa potavili v središče svojega življenja. Cilj vere je, da bi bili s Kristusom zedinjeni ob njegovem ponovnem prihodu, ki ga je obljubil. Pomembni vsebini žive vere sta tudi misijonsko delovanje in dejavna ljubezen do bližnjega.

 

Samopodoba
 

Samopodoba

Jezus je postavil pot do zveličanja v našem času:

 • Novoapostolsko Cerkev preko živih apostolov vodi Jezus Kristus. Njen nauk temelji na Svetem pismu.
 • Apostolska služba je služba, ki ji je Jezus Kristus dal pooblastilo za posredovanje in pomoč na poti do zveličanja.
 • Ljudje, ki pripadajo Kristusovi Cerkvi, so od Boga izbrani za večno skupnost z njim, torej z Bogom Očetom, Sinom in Svetim Duhom. Osrednja točka cerkvenega življenja je bogoslužje. Pod okriljem Cerkve preko apostolov Jezus Kristus pripravlja svojo nevesto na svoj skorajšnji ponovni prihod in svatbo v nebesih. (Katehizem 6.1)
 • Novoapostolska Cerkev pozna tri zakramente: sveti krst z vodo, sveto zapečatenje (podelitev daru Svetega Duha) in sveto obhajilo.
 • Zakrament svetega zapečatenja in svetega obhajila sta poleg odpuščanja grehov vezana na službo apostola.
 • Jezus Kristus, o katerem pričuje Sveto pismo, predstavlja središče verskega življenja novoapostolskih kristjanov. Dejavno je prisoten v svoji Cerkvi in bo ponovno prišel. Cilj vere novoapostolskega kristjana je biti združen s Kristusom ob njegovem ponovnem prihodu.
Vizija
 

Vizija Novoapostolske Cerkve

To je Cerkev, v kateri se ljudje dobro počutijo in izpolnjeni s Svetim Duhom in ljubeznijo do Boga svoje življenje usmerjajo po Kristusovem Evangeliju in se tako pripravljajo na njegov ponovni prihod in večno življenje.

Poslanstvo
 

Poslanstvo Novoapostolske Cerkve

Iti do vseh ljudi z namenom, da bi jih učili o Jezusovem Evangeliju in jih krstili z vodo in Svetim Duhom.
Negovati dušnopastirsko skrb in prisrčno skupnost, v kateri vsak lahko doživi božjo ljubezen in veselje v tem, da služi Jezusu in soljudem.

Izpoved vere
 

Izpoved vere

Povzetek novoapostolske veroizpovedi podaja 10 verskih členov, ki izpovedujejo vero v Boga, v njegovega Sina, v Svetega Duha in v delovanje apostolov v današnjem času, govorijo o nujnosti zakramentov in Jezusovem ponovnem prihodu in o odnosu novoapostolskega kristjana do oblasti.

 

10 verskih členov novoapostolske veroizpovedi se glasi:

 • 1. verski člen:
  Verujem v Boga, Očeta, Vsemogočnega, Stvarnika nebes in zemlje.
 • 2. verski člen:
  Verujem v Jezusa Kristusa, Sina njegovega edinega, Gospoda našega, ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz device Marije, trpel pod Poncijem Pilatom, križan bil, umrl, bil v grob položen, ki je odšel v kraljestvo mrtvih, tretji dan je od mrtvih vstal, šel v nebesa, sedi na desnici Boga, Očeta vsemogočnega, od koder bo ponovno prišel.
 • 3. verski člen:
  Verujem v Svetega Duha, v eno, sveto, vesoljno in apostolsko Cerkev, občestvo svetnikov, odpuščanje grehov, vstajenje mrtvih in večno življenje.
 • 4. verski člen:
  Verujem, da Gopod Jezus vlada svoji Cerkvi in je v ta namen poslal svoje apostole in jih še vedno pošilja vse do svojega ponovnega prihoda z nalogo, da učijo, v njegovem imenu odpuščajo grehe in krščujejo z vodo in Svetim Duhom.
 • 5. verski člen:
  Verujem, da tiste, ki so od Boga izbrani za izvajanje duhovniških služb, v te službe lahko postavijo le apostoli in da iz apostolata izhajajo polnomočje, blagoslov in posvetitev za njihovo služenje.
 • 6. verski člen:
  Verujem, da je sveti krst z vodo prvi korak v prenovitev človeka preko Svetega Duha in da je s tem obredom krščenec sprejet v skupnost tistih, ki verujejo v Jezusa Kristusa in ga priznavajo za Gospoda.
 • 7. verski člen:
  Verujem, da je sveto obhajilo v spomin na enkrat donešeno in večno veljavno žrtev Jezusa Kristusa in na njegovo grenko trpljenje in smrt postavil sam Gospod. Vredno zaužitje svetega obhajila nam omogoča živeti v skupnosti z Jezusom Kristusom, našim Gospodom. Obhajilo se obhaja z nekvašenim kruhom in vinom; oboje lahko posveti in podeli le s strani apostola pooblaščeni duhovni služabnik.
 • 8. verski člen:
  Verujem, da morajo krščeni z vodo preko apostola prejeti dar Svetega Duha, da bi lahko postali božji otroci in izpolnili pogoje za prištevanje med prvence.
 • 9. verski člen:
  Verujem, da bo Gospod Jezus tako gotovo ponovno prišel, kot je odšel v nebesa, da bo prvence izmed živih in mrtvih, ki so pričakovali njegov prihod in se nanj pripravljali, vzel k sebi, da se bo po svatbi v nebesih z njimi vrnil na zemljo, vzpostavil svoje kraljestvo miru in bodo z njim vladali kot kraljevi duhovniki. Ko bo kraljestvo miru postavljeno, bo prišla poslednja sodba. Potem bo Bog ustvaril novo nebo in novo zemljo in ostal s svojim ljudstvom.
 • 10. verski člen:
  Verujem, da sem zavezan k upoštevanju posvetne oblasti, v kolikor to ni v nasprotju z božjimi zakoni.