Išči skupnost
ali okraj

 

Impressum

 

Lastnik te spletne strani

Novoapostolska cerkev Švica
Neuapostolische Kirche Schweiz
Ueberlandstrasse 243
8051 Zürich
Schweiz

Telefon: +41 43 268 38 38
Elektronski naslov: redaktion@nak.ch

 

Izdajatelj in odgovoren za vsebino

Jürg Zbinden


Uredništvo

Andreas Grossglauser


Pooblaščena oseba za varstvo podatkov

Elektronski naslov: privacy@scna.ro

Vsebine te spletne strani vsebujejo citate in odlomke iz dokumentov Novoapostolske cerkve International in Katekizma Novoapostolske cerkve.

Vse na tej spletni strani objavljene informacije so namenjene osebni uporabi. Izdajatelj ne prevzema odgovornosti za pravilnost in popolnost navedenega. Navedbe so spremenljive in neobvezujoče. Kakršna koli komercialna raba, posredovanje in nadaljna objava niso dovoljeni, razen ob upoštevanju z navajanjem citatov povezanih predpisov ali s pisnim dovoljenjem.

Tretjim osebam uporaba kontaktnih informacij, objavljenih v impressumu ali primerljivih virih, kot so poštni naslov, telefonska številka ali številka faksa ter elektronski naslovi za posredovanje informacij, ki niso izrecno zahtevane, ni dovoljena.