Išči skupnost
ali okraj

 

Podajmo roko za priprošnjo in pomoč

Vse, kar smo v preteklih dneh slišali o dogodkih v Ukrajini in okrog nje, se nas je globoko dotaknilo. Kar se dogaja, je nedojemljivo, povzroča zelo veliko trpljenja in stisk in vodi v humanitarno katastrofo, je zapisal okrajni apostol Jürg Zbinden v pismu bratom in sestram svojega delovnega področja.

 

 

Prizadeti so tudi naši bratje in sestre v Ukrajini in v več sosednjih državah. V obmejnih in širših področjih Romunije in Moldavije, ki sodita v naš okraj, so bratje in sestre na svoje domove sprejeli brate in sestre, ki so pobegnili iz Ukrajine, in jim že nudijo osnovno pomoč.

V svojem pismu okrajni apostol Zbinden prosi: «Prosim vas, da molite za brate in sestre, za vse prizadete ljudi in za tiste, ki so odgovorni za to dogajanje, da se bodo s pomočjo modrosti in zdravega razuma v regijo lahko vrnili mir in človečnost. Pomembno je, da se za vse prizadete zavzamemo v molitvi. Naredimo pa lahko še več.»

Besedam naj sledijo tudi dejanja
Napoveduje se humanitarna katatrofa, katere obsega si še ne moremo predstavljati. Številni ljudje bežijo. Tamkajšnje prebivalstvo in človekoljubne organizacije že nudijo prvo pomoč, sprejemajo begunce in jim nudijo najnujnejše.

S svojim prispevkom pomagate voditi in podpirati humanitarno pomoč.

Novoapostolska Cerkev V Sloveniji
Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana
Nova Ljubljanska Banka D.D.
Trg Republike 2, 1520 Ljubljana
IBAN: SI56 0215 0025 6134 022
BIC/SWIFT Code: LJBASI2X
Opomba: Ukrajina


26.02.2022