Išči skupnost
ali okraj

 

Izjava o zaščiti podatkov / Pogoji uporabe

Izjava o zaščiti podatkov
 

Izjava o zaščiti podatkov

1. Splošno

Novoapostolska cerkev Švica (NAC Švica) se veseli vašega zanimanja in obiska na tej spletni strani. S to izjavo o zaščiti podatkov vas obvešča o zbiranju osebnih podatkov med vašim obiskom te spletne strani. Z dostopom na spletno stran soglašate s pričujočo izjavo o zaščiti podatkov. Prosimo, upoštevajte, da v okviru nadaljnjega razvoja te spletne strani in implementacije novih tehnologij ali ob spremembi zakonskih zahtev lahko pride do potrebe po posameznih posodobitvah te izjave o zaščiti podatkov.


2. Definicija „osebnih podatkov“

Osebni podatki“ so vse informacije, ki se nanašajo na določeno fizično osebo ali na podlagi katerih je ta določljiva. Fizična oseba je določljiva, če se jo lahko neposredno ali posredno identificira, predvsem s pomočjo  sklicevanja na prepoznavno entiteto kot je identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletnem naslovu ali ena ali več lastnosti, ki so odraz fizične, psihološke, genetske, godpodarske, kulturne ali socialne identitete te fizične osebe.

Za vas kot obiskovalca te spletne strani so osebni podatki vsi podatki, ki se nanašajo na vas osebno, na primer vaše ime, naslov, elektronski naslov ali podatki o načinu vaše uporabe te spletne strani.


3. Osebni podatki in namen njihove uporabe

Z dostopom na to spletno stran bodo v dnevniško datoteko (ang. logfile) shranjeni naslednji osebni podatki:  IP-naslov, datum, čas, iskalni niz, ki ste ga vnesli v spletni brskalnik, in splošne informacije, ki se prenesejo ob brskanju po spletu, na primer o vašem operacijskem sistemu ali spletnem brskalniku, ki ga uporabljate. Ti uporabni podatki nudijo osnovo za statistične in anonimne obdelave, ki jih uporabljamo izključno za namene zagotavljanja učinkovitega delovanja te spletne strani in njeno optimizacijo. Podatke bomo izbrisali takoj, ko jih za dosego namena, zaradi katerega so se zbirali in obdelovali, ne potrebujemo več.

Ko stopite v stik z NAC Švica, na primer preko elektronske pošte ali kontaktnega obrazca ali ob prijavi v program botrstva, vaše osebne podatke, ki jih posredujete (npr. ime, priimek, elektronski naslov) NAC Švica shrani, da lahko obdela vaše povpraševanje. Obdelava podatkov poteka tudi v primeru, da nam želite podariti določena sredstva ali se odločite za sponzorstvo. Uporaba in plačilo sicer plačljivih storitev je - v kolikor je to tehnično možno in izvedljivo - možna tudi brez podajanja tovrstnih podatkov oziroma ob posredovanju anonimiziranih podatkov ali psevdonima (na primer v okviru zbiranja anonimnih darov). Izrecno si pridržujemo pravico, da bodo proti pošiljateljem tako imenovanih neželenih sporočil v primeru kršitev te prepovedi uvedeni pravni ukrepi.

Vaše osebne podatke bomo hranili le tako dolgo, kot je z ozirom na uporabo in delovanje te spletne strani glede na namene in cilje verske skupnosti in v skladu z zakonskimi določili glede hrambe podatkov potrebno. Podatkov ne obdelujemo v druge namene, jih ne obdelujemo z namenom, pridobiti osebne podatke posameznikov in jih ne posredujemo tretjim osebam, razen v povezavi zi incidenti, ki bi lahko ogrozili varnost omrežja ali informacijskega sistema ali v povezavi s kaznivimi dejanji.


4. Varnost podatkov

NAC Švica je sprejela vse primerne organizacijske in tehnične ukrepe za zaščito zaupnosti, integritete in razpoložljivosti osebnih podatkov, za katere je odgovorna. Vseeno upoštevajte, da zaupnost in integriteta informacij, ki se izmenjajo preko kontaktnega obrazca ali nešifrirane elektronske pošte, ni zagotovljena. To pomeni, da bi določeno informacijo tekom prenosa tretja oseba lahko prebrala ali spremenila.  Končna odgovornost vsakega uporabnika te spletne strani je, da svoj računalnik in ostalo opremo ustrezno zaščiti.


5. Piškotki

Ta spletna stran ne uporablja piškotkov. Več na povezavi  Novoapostolska cerkev International


6. Povezave do drugih spletnih strani

Ta spletna stran vsebuje povezave do drugih spletnih strani ali storitev socialnih medijev. Na njihovo vsebino, postavitev, pravilnost, aktualnost, zanesljivost in skladnost z zakonodajo kakor tudi na njihova določila glede uporabe in varovanja osebnih podatkov NAC Švica nima nobenega vpliva. Vsako tovrstno odgovornost zatorej odklanjamo.


7. Vaše pravice

V razmerju do NAC Švica imate glede vaših lastnih osebnih podatkov naslednje pravice:

  • pravico do seznanitve
  • pravico do popravka ali brisanja
  • pravico do omejitve nadaljnje obdelave podatkov
  • pravico do ugovora na obdelavo podatkov
  • pravico do prenosljivosti podatkov

Imate tudi pravico, da se pri pristojnem nadzornem organu za varstvo osebnih podatkov pritožite nad obdelavo vaših osebnih podatkov s strani NAC Švica.


8. Kontakt

Imate vprašanja glede zadevne izjave o zaščiti podatkov ali želite izkoristiti svoje pravice v zvezi z zaščito podatkov? Lahko se obrnete na naslednji naslov (kontakt):

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov

elektronski naslov: privacy@scna.ro

Pogoji uporabe
 

Pogoji uporabe

1. Vsebina spletne ponudbe

NAC Švica ne prevzema odgovornosti za točnost, pravilnost, popolnost ali kakovost objavljenih podatkov. Odškodninski zahtevki do NAC Švica, ki se nanašajo na materialno ali nematerialno škodo zaradi uporabe ali neuporabe predloženih informacij ali ki jih povzroči uporaba nepravilnih in nepopolnih informacij, so načeloma izključeni, če se ne dokaže, da je bila NAC Švica namerno ali grobo malomarna.

Vse ponudbe se lahko spremenijo in so nezavezujoče. NAC Švica si izrecno pridržuje pravico, da brez predhodnega obvestila spremeni, dopolni ali briše dele strani ali celotno ponudbo ali da začasno ali trajno preneha objavljati.


2. Reference in povezave

Za neposredna ali posredna sklicevanja na zunanje spletne strani ("hiperpovezave"), za katere izdajatelj ne odgovarja, bi obveznost odgovornosti začela veljati le v primeru, ko je založnik seznanjen s vsebino in bi bilo tehnično tehnično mogoče in razumno, da bi preprečil uporabo v primeru nezakonitih vsebin.

NAC Švica izrecno izjavlja, da na povezanih straneh v trenutku postavitve povezave ni bilo mogoče prepoznati nobene nezakonite vsebine. NAC Švica nima nobenega vpliva na trenutni in prihodnji dizajn, vsebino ali avtorstvo povezanih strani. Zato se izrecno oddaljuje od vsake vsebine vseh povezanih / povezanih strani, ki so bile spremenjene po nastavitvi povezave. Ta izjava velja za vse znotraj lastne internetne ponudbe določene povezave in reference, kot tudi za tuje vnose in s strani izdajatelja postavljene knjige gostov, forume, sezname povezav, sezname z naslovi za pošiljanje sporočil in vse druge oblike podatkovnih baz, na katerih vsebino je možen zunanji aktivni dostop (pisanje). Za nezakonite, nepravilne ali nepopolne vsebine in zlasti za škodo, ki nastane zaradi uporabe ali neuporabe informacij, zagotovljenih na ta način, je odgovoren izključno ponudnik strani, na katero se je sklicevalo, in ne tisti, ki preko hiperpovezav zgolj usmerja na zadevno objavo.


3. Zakonodaja o avtorskih pravicah in blagovnih znamkah

NAC Švica si v vseh publikacijah prizadeva za upoštevanje avtorskih pravic za slike, grafiko, zvočne dokumente, video zapise in besedila, za uporabo slik, grafike, zvočnih dokumentov, video zaporedij in besedil, ki jih sama ustvari ali za uporabo licenčno nezaščitenih grafik, zvočnih dokumentov, video zaporedij in besedil.

Vse v internetni ponudbi navedene in morda s strani tretjih oseb zaščitene blagovne znamke brez omejitev podlegajo določbam v posameznem primeru veljavne zakonodaje o blagovnih znamkah ter lastninskim pravicam zadevnih registriranih lastnikov. Samo zaradi tega, ker jih zgolj navajamo, ne gre zaključevati, da blagovne znamke niso zaščitene s pravicami tretjih oseb!

Avtorske pravice za na spletni strani objavljene in s strani NAC Švica izdelane objekte ostajajo izključno pri izdajatelju spletne strani, NAC Švica. Reprodukcija ali uporaba takšnih grafik, zvočnih dokumentov, video zaporedij in besedil v drugih elektronskih ali tiskanih publikacijah brez izrecnega dovoljenja NAC Švica oziroma lastnika zadevnih pravic ni dovoljena.