Išči skupnost
ali okraj

 

Novoapostolska cerkev od A do Ž

Emblem

Cerkveni emblem (znak) je vizuelni prepoznavni znak Novoapostolske cerkve in predstavja del njene identitete. Simbolika križa, sonca in vode je napotilo na krščansko cerkev, globljega pomena pa ji ne pripisujemo.

Kot zaščitena blagovna znamka je cerkveni znak zaščiten z mednarodnim pravom in cerkvenim publikacijam, formularjem in pismom podeljuje uraden značaj. V odnosih z javnostmi emblem v povezavi s kvadratom in za cerkev značilno barvo prevzame funkcijo logotipa, ki se ga v vlogi simbola lahko poveže s cerkvijo in zagotavlja prepoznavnost.

 

Evolucijska teorija

Novoapostolska cerkev v evolucijski teoriji ne vidi primerne razlage za stvarjenje sveta, saj ta teorija Boga kot Stvarnika v svoje poglede ne vključuje. V znanstvenih dognanjih o evoluciji pa Cerkev ne vidi nasprotovanja svetopisemskemu izročilu.

Cerkev zavestno razlikuje med evolucijo in evolucijsko teorijo. Teorija kot znanost sicer opisuje zakone, po katerih poteka evolucija, ne daje pa razlage za začetek (povod) stvarjenja. Nasprotno pa evolucija – torej razvoj v živi in neživi naravi – poteka po od Boga danih naravnih zakonih in ni v nasprotju z izročilom v Svetem pismu.