Išči skupnost
ali okraj

 

Novoapostolska cerkev od A do Ž

Reinkarnacija

Pojem „reinkarnacija“ označuje predstavo o ponovnem življenju človeka na zemlji v drugi podobi, ki ni združljiva s krščanskim naukom.

 

Raziskovanje zarodnih celic

Novoapostolska cerkev podpira naravoslovno raziskovanje v skladu z božjim naročilom: napolnite zemljo in si jo podredite. Okvir tega naročila je 10 zapovedi in Jezusov Evangelij. Zraven sodi neomejeno spoštovanje človeškega življenja v vsej njegovi raznolikosti.

Ob hitrem razvoju biotehničnega področja so lahko podani samo temelji za sprejemanje odločitev na posameznih področjih.

  • Ustvarjanje ali uporaba človeških zarodkov v znanstvene namene se odklanja.
  • Pridobivanje gensko enakega potomstva (reproduktivno kloniranje) se odklanja. Pridobivanje gensko enakih tkiv v zdravstvene namene (terapevtsko oziroma raziskovalno kloniranje) se odklanja, v kolikor se v ta namen uporabljajo zarodki (embriji).
  • Somatska genska terapija je v osnovi sprejemljiva. Velikega pomena je v tem primeru predvsem medicinsko tveganje. Poseg v genom zarodnih celic, ki ima lahko nepredvidljive posledice tudi na prihodnje generacije, je etično nesprejemljiv.