Išči skupnost
ali okraj

 

Novoapostolska cerkev od A do Ž

Krvodajalstvo

Z vidika novoapostolskega verskega nauka ni zadržkov proti prejemu transfuzije krvi ali krvnih derivatov. Transfuzija ne učinkuje na dušo. S transfuzijo se duhovno-duševne lastnosti krvodajalca ne prenašajo na prejemnika.

 

Kloniran | raziskave zarodnih celic

Novoapostolska cerkev podpira naravoslovno raziskovanje v skladu z božjim naročilom: napolnite zemljo in si jo podredite. Okvir tega naročila je 10 zapovedi in Jezusov Evangelij. Zraven sodi neomejeno spoštovanje človeškega življenja v vsej njegovi raznolikosti.

Ob hitrem razvoju biotehničnega področja so lahko podani samo temelji za sprejemanje odločitev na posameznih področjih.

  • Ustvarjanje ali uporaba človeških zarodkov v znanstvene namene se odklanja.
  • Pridobivanje gensko enakega potomstva (reproduktivno kloniranje) se odklanja. Pridobivanje gensko enakih tkiv v zdravstvene namene (terapevtsko oziroma raziskovalno kloniranje) se odklanja, v kolikor se v ta namen uporabljajo zarodki (embriji).
  • Somatska genska terapija je v osnovi sprejemljiva. Velikega pomena je v tem primeru predvsem medicinsko tveganje. Poseg v genom zarodnih celic, ki ima lahko nepredvidljive posledice tudi na prihodnje generacije, je etično nesprejemljiv.

 

Konfirmacija

Konfirmacija (latinsko „confirmatio“: „ojačitev, potrditev“) pomeni dejanje podelitve blagoslova, pri katerem mladi kristjani prevzamejo obveznosti, ki so jih zanje prevzeli njihovi starši oziroma skrbniki pri svetem krstu z vodo in pri svetem zapečatenju. Konfirmanti (birmanci) se zavežejo k zvestobi do Boga in javno, pred skupnostjo, izpovedo svojo pripadnost novoapostolski veri. Od konfirmacije naprej pred Bogom kot zreli kristjani sami nosijo odgovornost za svoje versko življenje.

 

Križ

Kristusov križ je znak tega, da se je Bog spravil z grešnimi ljudmi. Smrt na križu je v antiki pomenila poraz: sramoten konec zaničevanega in iz človeške skupnosti izključenga človeka. Toda pri Jezusu domnevni poraz pomeni zmago: S smrtjo na križu je opravil neprimerljivo odrešilno delo.

„Kajti beseda o križu je tistim, ki se pogubljajo, nespamet, nam pa, kateri smo na poti zveličanja, božja moč“ (1. Korinčanom 1, 18).

 

Krst | Sveti krst z vodo

Pri svetem krstu z vodo se odnos človeka do Boga v osnovi spremeni. Z izbrisom izvirnega greha krščenec ni več oddaljen od Boga. Pride v božjo bližino. Postane kristjan. Skozi svojo vero in izpoved pripadnosti Kristusu krščenec postane član Kristusove cerkve.

Podelitev krsta z vodo je možna in ima enak učinek po vsej Kristusovi cerkvi. Sveti krst z vodo predstavlja prvi korak na poti do popolnega odrešenja. Povsod, kjer se izvede krst z vodo v imenu Boga Očeta, Sina in Svetega Duha, je krst veljaven. Tako je krst z vodo zaupan celotni cerkvi. Razlog temu je božja volja, naj imajo možnost za zveličanje vsi ljudje.