Išči skupnost
ali okraj

 

Novoapostolska cerkev od A do Ž

Vera

Vera v odnosu do Boga zajema zaupanje, poslušnost in zvestobo. Iz nje človek črpa zaupanje v božje usmiljenje in pomoč. V Pismu Hebrejcem 11,1 je glede tega zapisano: „Je pa vera obstoj resničnosti, v katere upamo, zagotovilo stvari, ki jih ne vidimo.“

Na samem začetku verovanja je vedno Bog, ki se razodeva skozi Besedo in dejanja. Vera je božji dar. Prava vera temelji na božji milosti, ki je človeka izbrala.

Sočasno pa je vera za človeka tudi naloga. Če in v kolikšni meri človek lahko veruje, je namreč odvisno tudi od njegovega lastnega udejstvovanja: Človek si mora vero želeti. Iz tega razloga je za vero potrebna molitev. „Verujem, pomagaj moji neveri! (iz Marko 9, 24).

 

Vizija in poslanstvo

Vizija: Cerkev, v kateri se ljudje dobro počutijo in izpolnjeni s Svetim Duhom in ljubeznijo do Boga svoje življenje usmerjajo po Kristusovem Evangeliju in se tako pripravljajo na njegov ponovni prihod in večno življenje.

Poslanstvo: Iti do vseh ljudi z namenom, da bi jih učili o Jezusovem Evangeliju in jih krstili z vodo in Svetim Duhom. Negovati dušnopastirsko skrb in prisrčno skupnost, v kateri vsak lahko doživi božjo ljubezen in veselje v tem, da služi Jezusu in soljudem.

 

Vstajenje

Jezus Kristus je vstal od mtvih. To verujočim daje upravičeno upanje na lastno vstajenje in večno življenje: „Toda Kristus je vstal od mrtvih, prvenec tistih, ki so zaspali. Ker je namreč po človeku smrt, je po človeku tudi vstajenje mrtvih. Kakor namreč v Adamu vsi umirajo, tako bodo v Kristusu tudi vsi oživljeni“ (1 Kor 15, 20-22).

Vera v vstajenje Jezusa Kristusa je potrebna, ker se skozi njegovo vstajenje kaže, da je Jezus Kristus Zveličar sveta (prim. 1 Kor. 15, 14).