Išči skupnost
ali okraj

 

Novoapostolska cerkev od A do Ž

Preprečevanje zanositve

Cerkev sprejema življenje. Načrtovanje družine je stvar zakoncev, a Cerkev odklanja metode in sredstva za uravnavanje rojstev, katerih bistveni način delovanja je ubijanje oplojenih jajčnih celic. Življenja, ki je nastalo, se ne sme ovirati v njegovem nadaljnjp razvoju.

 

Postenje

Novoapostolska cerkev ne pozna pravil o postenju ob določenih dnevih ali ob posebnih priložnostih in je s tem blizu tradiciji reformacije. Če se posameznik posti ali ne, je prepuščeno osebni odločitvi. Zveličanje in blagoslov človek lahko doseže samo po milosti iz zasluženja Jezusa Kristusa.

 

Praznični dnevi

V Novoapostolski cerkvi se praznujejo naslednji praznični dnevi: Božič, Cvetna nedelja, Veliki petek, Velika noč, Vnebohod, Binkošti in Zahvalni dan.

 

Presaditev organov

Pri transplantaciji (presaditvi organov) se bolno tkivo ali organi nadomestijo z zdravim tkivom ali organom darovalca. Z vidika novoapostolskega nauka proti transplantaciji tkiv ali organov umrlih ali živih darovalcev ni nobenih zadržkov. Presaditev nima učinka na dušo. S transplantacijo se duhovno-duševne lastnosti darovalca ne prenašajo na prejemnika.

 

Podelitev zakramentov za pokojne

Pri nedeljskih bogoslužjih in ob cerkvenih praznikih glavni apostol, okrajni apostoli in od njih pooblaščeni apostoli po obhajanju svetega obhajila s skupnostjo obhajajo še obhajilo za pokojne. Pri tem dva duhovna služabnika kot predstavnika vseh pokojnih prejmeta Jezusovo telo in kri.

Trikrat letno – vedno na prvo nedeljo v marcu, juliju in novembru – potekajo bogolužja, pri katerih glavni apostol, okrajni apostoli ali od njih pooblaščeni apostoli pokojnim podelijo vse tri zakramente. Tudi v tem primeru sta dva duhovna služabnika predstavnika vseh pokojnih, ki želijo prejeti zakramente.

Da se zakramenti za pokojne lahko podelijo preko njihovih živečih predstavnikov, je razvidno iz 1. Korinčanom 15,29: „Kaj bodo sicer napravili oni, ki se dajejo krstiti za mrtve? Če mrtvi sploh ne vstajajo, kaj se dajejo še krstiti zanje?“

 

Prekinitev nosečnosti

Novoapostolska cerkev je zagovornica življenja. Že sama oplojena jajčna celica predstavlja živi individuum, življenje, ki ima pravico do zaščite. Novoapostolska Cerkev odklanja prekinitev nosečnosti, ker le-ta predstavlja nespoštovanje pete božje zapovedi. S takšnim dejanjem povezana krivda v odnosu do Boga je lahko glede na življenjske okoliščine zelo raznolika. Tudi kadar obstajajo s človeškega vidika razumljivi razlogi v prid prekinitvi nosečnosti, naj ima cerkveno stališče zaradi širine posledic te odločitve pri odločanju veliko težo.

Matere oziroma pari, ki se spoprijemajo z medicinskimi, osebnimi in teološkimi pogledi na splav, se lahko zanesejo na to, da bo Cerkev njihovo odgovorno odločitev za ali proti prekinitvi nosečnosti spoštovala in nepristransko skrbela zanje.

 

Podelitve blagoslova

Pri bogoslužju se lahko podelijo naslednji blagoslovi: ob konfirmaciji, sprejemu v novoapostolsko cerkev, zaroki, poroki in ob poročnih jubilejih. Posvetitve in druge, z duhovno službo povezane podelitve, se ravno tako zgodijo pri bogolužju.

 

Pomoč pri umiranju

Kdor vrši aktivno pomoč pri umiranju – kar pomeni, da stori dejanje, ki vodi v smrt umirajočega – se pregreši proti peti božji zapovedi. Pasivna pomoč pri umiranju – torej neizvrševanje ukrepov, ki podaljšujejo življenje –ob upoštevanju strogih predpogojev ne pomeni pregrešitve proti peti božji zapovedi. Odločitev o tem, ali se naj ukrepi za podaljšanje življenja izvršijo ali ne, je najprej v rokah bolnika. V kolikor bolnik ni izrazil svoje volje, naj to odločitev v odgovorni spoštljivosti in izključno v interesu umirajočega sprejmejo zdravniki in svojci.

 

Priznavanje krsta

V drugih krščanskih skupnostih podeljeni krst Novoapostolska cerkev priznava, v kolikor je bil izpeljan „de rite“, kar pomeni v imenu troedinega Boga in z vodo.

 

Ponovni Gospodov prihod

Jezus Kristus bo ponovno prišel – to je ena od osnovnih izjav Evangelija. Od njegovega vnebohoda apostoli oznanjajo njegov ponovni prihod. Verski cilj novoapostolskih kristjanov je, da bi jih ob tem dogodku Jezus vzel k sebi.

Ker noben človek ne pozna trenutka Jezusovega ponovnega prihoda, so verujoči pozvani, naj bodo na ta dogodek pripravljeni vsak dan. Božji Sin je to povzel v pozivu: „Bodite torej budni, ker ne veste, katerega dne pride vaš Gospod“ (Matej 24, 42). Da naj bo človek vsako uro buden in pripravljen, je Jezus ponazarjal tudi v prilikah.