Išči skupnost
ali okraj

 

Novoapostolska cerkev od A do Ž

Genska terapija

Novoapostolska cerkev podpira naravoslovno raziskovanje v skladu z božjim naročilom: napolnite zemljo in si jo podredite. Okvir tega naročila je 10 zapovedi in Jezusov Evangelij. Zraven sodi neomejeno spoštovanje človeškega življenja v vsej njegovi raznolikosti.

Ob hitrem razvoju biotehničnega področja so lahko podani samo temelji za sprejemanje odločitev na posameznih področjih.

  • Ustvarjanje ali uporaba človeških zarodkov v znanstvene namene se odklanja.
  • Pridobivanje gensko enakega potomstva (reproduktivno kloniranje) se odklanja. Pridobivanje gensko enakih tkiv v zdravstvene namene (terapevtsko oziroma raziskovalno kloniranje) se odklanja, v kolikor se v ta namen uporabljajo zarodki (embriji).
  • Somatska genska terapija je v osnovi sprejemljiva. Velikega pomena je v tem primeru predvsem medicinsko tveganje. Poseg v genom zarodnih celic, ki ima lahko nepredvidljive posledice tudi na prihodnje generacije, je etično nesprejemljiv.

 

Glavni apostol

Temelj za službo glavnega apostola je naloga, ki jo je Jezus dal, ko je Petru poveril njegovo službo. Jezus je Simonu Petru dejal: „Ti si Peter (Skala) in na to skalo bom sezidal svojo Cerkev in peklenska vrata je ne bodo premagala. Dal ti bom ključe nebeškega kraljestva, in kar koli boš zavezal na zemlji, bo zavezano v nebesih; in kar koli boš razvezal na zemlji, bo razvezano v nebesih (iz Matej 16, 18.19).

„Petrova služba“ je temeljna služba, ki jo je Jezus Kristus zaupal apostolu Petru. K tej službi sodi skrb za vse, ki se prištevajo med člane Kristusove cerkve, kakor je vstali Jezus zapovedal Petru: „Pasi moja jagnjeta! Pasi moje ovce!“

 

Greh

Greh je vse, kar se upira božji volji in ni v skladu z božjo naravo, torej vse besede, dejanja in misli, ki so v nasprotju z božjo voljo in naravo. Greh je tudi, če človek zavestno ne dela dobrega (prim. Jakob 4, 17). Z vsakim grehom si človek v odnosu do Boga naloži krivdo. Greh je absoluten, ni ga možno spremeniti v relativnega. Greh ločuje od Boga.

Vendar pa lahko izhajamo iz dejstva, da Bog krivdi, ki si jo človek z grehom naloži, v svoji pravičnosti in usmiljenosti lahko pripiše različno težo.