Išči skupnost
ali okraj

 

Novoapostolska cerkev od A do Ž

Izpoved vere | Veroizpoved

Novoapostolska veroizpoved v desetih členih izpoveduje verski nauk Novoapostolske cerkve. Njena naloga je tudi, da oblikuje versko naravnanost novoapostolskih kristjanov.

  1. Verujem v Boga, Očeta, Vsemogočnega, Stvarnika nebes in zemlje.
  2. Verujem v Jezusa Kristusa, Sina njegovega edinega, Gospoda našega, ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz device Marije, trpel pod Poncijem Pilatom, križan bil, umrl, bil v grob položen, ki je odšel v kraljestvo mrtvih, tretji dan je od mrtvih vstal, šel v nebesa, sedi na desnici Boga, Očeta vsemogočnega, od koder bo ponovno prišel.
  3. Verujem v Svetega Duha, v eno, sveto, vesoljno in apostolsko Cerkev, občestvo svetnikov, odpuščanje grehov, vstajenje mrtvih in večno življenje.
  4. Verujem, da Gopod Jezus vlada svoji Cerkvi in je v ta namen poslal svoje apostole in jih še vedno pošilja vse do svojega ponovnega prihoda z nalogo, da učijo, v njegovem imenu odpuščajo grehe in krščujejo z vodo in Svetim Duhom.
  5. Verujem, da tiste, ki so od Boga izbrani za izvajanje duhovniških služb, v te službe lahko postavijo le apostoli in da iz apostolata izhajajo polnomočje, blagoslov in posvetitev za njihovo služenje.
  6. Verujem, da je sveti krst z vodo prvi korak v prenovitev človeka preko Svetega Duha in da je s tem obredom krščenec sprejet v skupnost tistih, ki verujejo v Jezusa Kristusa in ga priznavajo za Gospoda.
  7. Verujem, da je sveto obhajilo v spomin na enkrat donešeno in večno veljavno žrtev Jezusa Kristusa in na njegovo grenko trpljenje in smrt postavil sam Gospod. Vredno zaužitje svetega obhajila nam omogoča živeti v skupnosti z Jezusom Kristusom, našim Gospodom. Obhajilo se obhaja z nekvašenim kruhom in vinom; oboje lahko posveti in podeli le s strani apostola pooblaščeni duhovni služabnik.
  8. Verujem, da morajo krščeni z vodo preko apostola prejeti dar Svetega Duha, da bi lahko postali božji otroci in izpolnili pogoje za prištevanje med prvence.
  9. Verujem, da bo Gospod Jezus tako gotovo ponovno prišel, kot je odšel v nebesa, da bo prvence izmed živih in mrtvih, ki so pričakovali njegov prihod in se nanj pripravljali, vzel k sebi, da se bo po svatbi v nebesih z njimi vrnil na zemljo, vzpostavil svoje kraljestvo miru in bodo z njim vladali kot kraljevi duhovniki. Ko bo kraljestvo miru postavljeno, bo prišla poslednja sodba. Potem bo Bog ustvaril novo nebo in novo zemljo in ostal s svojim ljudstvom.
  10. Verujem, da sem zavezan k upoštevanju posvetne oblasti, v kolikor to ni v nasprotju z božjimi zakoni.

 

Izvirni greh | Pragreh

Izvirni greh je z grehom prvih dveh ljudi nastalo stanje, v katerem se je človek oddaljil od Boga. Od prestopka prvih dveh ljudi greh leži na vseh ljudeh (prim. 1 Mojzes 3, 20, Psalm 51, 7 in Rimljanom 5, 12.18.19). Vsak človek je torej grešnik, še preden lahko začne razmišjati ali delovati.

 

In vitro fertilizacija | Umetna oploditev

Cerkev v osnovi ne nasprotuje umetni oploditvi, v kolikor je zagotovljeno, da oplojene jajčne celice ne bodo namenoma uničene.

Umetna oploditev naj se izpelje le pri zakoncih in z njuno jajčno in semensko celico.