Išči skupnost
ali okraj

 

Novoapostolska cerkev od A do Ž

Jezus Kristus

Jezus Kristu je pravi Bog in pravi človek: ima dve naravi, človeško in božjo.

Odrešenje je mogoče le po Jezusu Kristusu. Le preko njega je človeku omogočeno zveličanje. „V nikomer drugem ni odrešenja; zakaj pod nebom ljudem ni dano nobeno drugo ime, po katerem naj bi se mi rešili“ (Apostolska dela 4,12).